ПЕРЕВАГИ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ В ПРИВАТНОМУ МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ

Бомед медичний центр
Open this page on desktop >1200px to see animation
Previous Example / Next Example
Педіатричні та неонатологічні проблеми в сучасній медицині посідають одне з домінуючих направлень цієї галузі та залишаються вкрай актуальними і важливими на теперішній час. Для забезпечення високоспеціалізованого діагностичного та амбулаторного лікувального процесу хворих дітей всіх вікових груп, в тому числі новонароджених, у січні 2018 року у місті Хмельницькому був створений приватний медичний центр «БоМЕД». У штат центру були залучені обласні спеціалісти та провідні фахівці Хмельницької обласної дитячої лікарні і Хмельницької міської дитячої лікарні, медичні сестри, які мають суміжні спеціальності.

Закуплене сучасне обладнання для діагностики та лікування, а саме: апарат УЗД, цифровий апарат для визначення слуху у дітей періоду новонародженості, цифровий оторинолярингологічний ендоскоп для проведення ревізії та діагностики патології носових ходів та пазух у дітей. Цей комп’ютерний прилад може використовуватись у дітей старшого віку та у дорослих. Аналогу у приватних та державних медичних закладах Хмельницької області та обласного центру на сьогоднішній день немає. Запропонований комплексний підхід до курації хворим дітям: патронаж новонароджених та дітей першого року життя, комплексна програма спостереження за передчасно народженими дітьми, консультативні заходи з приводу грудного та штучного вигодовування, інфузійна регідратаційна та детоксикаційна терапія при ацетонемічному синдромі та синдромі ендогенної інтоксикації у дітей всіх вікових груп, лабораторне обстеження, консультація та лікування дітей та підлітків з неврологічною, оторинолярингологічною та ендокринологічною патологією, яка не потребує термінового стаціонарного лікування.Проблеми приватного педіатричного амбулаторного лікування:
- Успіх приватної медицини напряму залежить від економічного стану в країні;
- Створивши концепцію організації та розвитку приватного медичного закладу, будь-яка особа стикається з необхідністю реєстрації юридичної особи, що працюватиме як приватний медичний заклад (ПМЗ);
- Існують ризики при відносинах «ПМЗ – держава», «ПМЗ – пацієнт», «ПМЗ – працівник», «ПМЗ – постачальник товарів та послуг». Управління цими ризиками є необхідною умовою успішної діяльності приватного медичного закладу.
- Державна медицина все більше виказує свою неспроможність у відношенні безоплатного забезпечення хворого необхідним лікуванням;
- Не дивлячись на постійне декларування безоплатної та доступної допомоги дітям, матеріальна участь батьків в її забезпеченні є актуальною на сьогоднішній день;
- Останнім часом при призначенні того чи іншого препарату, враховуючи обмежені матеріальні можливості більшості населення, доводиться проявляти максимальну обачність в рекомендаціях. Це, в першу чергу стосується призначення брендових або генеричних препаратів.
Переваги приватної медичної практики:
- Продаж медичних послуг невідкладно пов'язаний з якістю послуги, що надається.
- В медичному центрі «БоМЕД» запроваджена система якості та стандартизації на базі міжнародних стандартів якості ISO;
- Робота в МПЗ полягає на принципах, що забезпечують дотримання стандартів якості надання платних медичних послуг, а саме:

- У процесі розрахунку собівартості медичної послуги власник та керівник ПМЗ поінформовані про всі процеси, що забезпечують надання кожної окремої послуги. Після опрацювання зібраної інформації керівником проводиться калькуляція, обґрунтування ціни на ту чи іншу послугу. Таким чином інформація про собівартість послуг є ефективним інструментом для прийняття рішень у діяльності медичного центру.

  • Орієнтація на споживача
  • Лідерство керівника
  • Процесний підхід
  • Високоспеціалізована медична допомога відповідними спеціалістами
  • Постійне вдосконалення
  • Обґрунтованість прийняття рішень
  • Системний підхід до менеджменту та заохочення персоналу. Цей останній принцип реалізує в кожному співробітнику ПМЗ відчуття відповідальності, що підвищує мотивацію надавати медичні послуги як найякісніше.